1 Ιουνίου 2013, 15:50

Χωρίς το κρινολίνο, και χωρίς το ξίφος σου πρόσελθε.