25 Ιανουαρίου 2012, 20:52

Λέει: "Κάτω η μοναξιά κι ο μεταμοντερνισμός!"

26 Ιανουαρίου 2012, 2:16

"Δίσταξε" όπως "νύσταξε": πιό προστακτικό. Ύπνος και Σάββατο.

10 Ιανουαρίου 2012, 21:02

Είναι καλοκαίρι, είναι δεκάξι - και υπογραμμίζει με μολύβι στην Eroica του Πολίτη: "Ανάγκη πάσα, τη δωδεκάτη ετούτη ώρα, να συγχρονίσομε το λογικό με την ευαισθησία".

31 Δεκεμβρίου 2011, 14:20

Άυλο πρωινό, στα φιλιά δοσμένο.

6 Ιανουαρίου 2012, 11:44

Χήρα η Αρετή διαβάζει Πλάτωνα.