30 Μαρτίου 2011, 13:26

Δύο παιδιά τινάζουνε μια νεραντζιά, ένα νεράντζι πέφτει σ' ένα αυτοκίνητο. Xτυπάει ο συναγερμός, φεύγουν αγκαλιασμένα.

16 Αυγούστου 2011, 12:38

Μία παρά. Απ' τον φωταγωγό, μύρισε μπριάμ.

5 Αυγούστου 2011, 18:38

Η γάτα Σιλβάνα κοιμήθηκε πίσω απ' τα παγόνια. Ονειρεύτηκε πως έτρωγε κεράσια στη Δήλο.