15 Νοεμβρίου 2011, 10:16

Η σακκούλα του καίηκ έγινε σακκούλα για τις κάλτσες.